Odwiedziny w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce

W dniu 14 lipca 2016 r., członkowie Sekcji Krajoznawczej „Szkoły @ktywnego Seniora” odwiedzili Czytelnię Zbiorów o Krakowie i Małopolsce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

O zasobach i  ich udostępnianiu przez agendę opowiedziała koordynator Informacji Regionalnej Elżbieta Romanowska.

Po powrocie do sali zajęć, prowadzący Janusz Palarz przedstawił niektóre informacje o walorach krajoznawczych, które należy omówić podczas trwania wycieczki w dniu 11 sierpnia 2016 r.

Na podstawie rozeznania, poczynionego przez osoby opracowujące poszczególne elementy programu, uaktualniono trasę wycieczki i jej harmonogram.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Reklama