Ostatnie ustalenia przed wyjazdem do Zalipia

Nigdy dość poprawek – do ostatniej chwili ustalamy: co i jak.

Ale była też chwila na wyjście przed budynek i zrobienie wspólnego zdjęcia przed posterem z ojcem Leonem Knabitem. Zgadzamy się z widniejącym na posterze sloganem.  A kto miał, ten założył takie same korale.

Reklama