Materiały

Materiały do zajęć prowadzonych zdalnie

Na tej stronie znajdują się materiały dotyczące zdalnych zajęć organizowanych w ramach Szkoły @ktywnego Seniora,

Materiały do zajęć prowadzonych zdalnie


Materiały  Szkoły @ktywnego Seniora

Na tej stronie znajdują się materiały z warsztatów i wykładów organizowanych w ramach Szkoły @ktywnego Seniora, aby zobaczyć jej treść, proszę kliknąć na poniższy link i wpisać hasło.

Materiały i informacje dla uczestników zajęć S@S


Materiały Sekcji Krajoznawczej S@S

Na tej stronie znajdują się informacje dla aktywnych członków Sekcji Krajoznawczej Szkoły @ktywnego Seniora, aby zobaczyć jej treść, proszę kliknąć na poniższy link i wpisać hasło.

Materiały i informacje dla członków Sekcji Krajoznawczej


Materiały Sekcji Plastycznej S@S

Na tej stronie znajdują się informacje dla aktywnych członków Sekcji Plastycznej Szkoły @ktywnego Seniora, aby zobaczyć jej treść, proszę kliknąć na poniższy link i wpisać hasło

Materiały i informacje dla członków Sekcji Plastycznej


Publikacje własne pracownicy

Publikacje seniorzy

Inne


 

Reklama