Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego Seniora wpisuje się w misję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, której jednym z celów jest propagowanie idei „uczenia się przez całe życie”. Jest bezpłatnym partnerskim programem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie, realizowanym w sposób ciągły od 2007 roku. Tworzą go nie tylko seniorzy „pobierający naukę”, ale seniorzy-pasjonaci chcący aktywnie spędzać wolny czas kreując otaczającą rzeczywistość. Stanowią grupę ludzi o dużym doświadczeniu życiowym, wiedzy, potencjale intelektualnym.  Program ma międzypokoleniowy charakter. Włącza się w działania młodych bibliotekarzy, studentów krakowskich uczelni, wolontariuszy organizacji pozarządowych. Bazą do aktywności są nowe technologie. W S@S realizuje się projekty krajowe (m.in. FIO, ASOS, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego) i międzynarodowe (7 projektów w ramach różnych Akcji Grundtviga); współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami.

Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego Seniora została uhonorowana wieloma nagrodami, wyróżnieniami, dyplomami i podziękowaniami.
Wśród nich są:
–  „dobra praktyka” w programie EUROCIETIES ( Bruksela)
– trzy międzynarodowe projekty są przykładami „dobrych praktyk” Narodowej Agencji Grundtviga
– projekt HEuRIT(AGE) został uznany przez Komisję Europejską za jeden z 30-tu najlepszych w Europie dotyczący edukacji dorosłych (2011)
– „Miejsce Przyjazne Seniorom” dla WBP w Krakowie przyznawane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (2011 – 2015)
– WBP w Krakowie: „Najlepsza Organizacja” w Ogólnopolskim Konkursie Grundtviga (2010)
– WBP w Krakowie: partner Ogólnopolskiej Koalicji 50+ „Dojrzałość w sieci”
– WBP w Krakowie: członek  „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego”


Aktualności | Dołącz do nasGaleria | Materiały | Kontakt