Sekcja sportowo-rekreacyjna S@S

Zapraszamy osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach. Przed zajęciami uczestnicy zostaną poinformowani o zagrożeniach i złożą oświadczenie, że biorą w nim udział na własne ryzyko.

Taniec w kręgu

Dla miłośników tańca i ruchu . Zajęcia mają charakter choreoterapii.

Termin:
Godzina:
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 , II piętro, sala 247
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy


Taekwondo (nie tylko) dla Seniorów

Taekwondo jest nie tylko sztuką walki. Jest doskonałym sposobem utrzymania kondycji fizycznej i psychicznej w każdym wieku. Można trenować od trzeciego roku życia do późnej starości, ponieważ ćwiczenia są dobrane w zależności od kondycji fizycznej, oczekiwań, celów.

Termin:
Godzina:
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 , II piętro, sala 247
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy na Taekwondo


Osoby biorące udział w zajęciach sekcji powinny posiadać:

  • Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników (parter, pok. nr 6) i Artetece ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego – I piętro).
  • Dobry humor i pozytywne nastawienie. Gotowość do aktywnego włączenia się w pracę sekcji.
  • Wiek 50+.

W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.


Reklama