Zwiedzać czy nie zwiedzać …

Planujemy nową wycieczkę. Zwiedzać czy nie zwiedzać – oto jest pytanie. Dużo walorów krajoznawczych na trasie – czasu mało. Co wybrać? Co można pominąć? A gdzie jest za drogo? Wreszcie dochodzimy do porozumienia – wariant II do zmiany – będzie wariant III. Po ustaleniu czasu zwiedzania Lusławic będzie  w zakładce materiały.

sekcja krajoznawcza 25-08-2016 (4)

Planujemy wycieczkę do Ciężkowic, ale jeszcze brzmią echa wycieczki do Zalipia. Trzeba uzupełnić kronikę, zebrać zdjęcia, opracować prezentację.

Ostatnie ustalenia przed wyjazdem do Zalipia

Nigdy dość poprawek – do ostatniej chwili ustalamy: co i jak.

Ale była też chwila na wyjście przed budynek i zrobienie wspólnego zdjęcia przed posterem z ojcem Leonem Knabitem. Zgadzamy się z widniejącym na posterze sloganem.  A kto miał, ten założył takie same korale.

Zanim pojedziemy do Zalipia

21 lipca 2016 r. kontynuowano ustalanie planów wycieczek. Dokonano korekty przydziału tematów do omówienia przez poszczególne osoby.

Janusz Palarz gawędził o terenach, przez które mają biec trasy wycieczek. Trochę o każdym obiekcie, trochę o historii, trochę kontaktów. Grupa wybrała osobę odpowiedzialną za realizację programu – Wiesława Zagórnego.

Wiesław Zagórny przedstawił prezentację dotyczącą Zalipia. Wiemy już, jaka była geneza malowania chat. Gdy będziemy w Zalipiu, to nie zabłądzimy – zobaczyliśmy zdjęcia obiektów, które będziemy zwiedzać.

Planowanie wycieczek

Na spotkaniu 7 lipca 2016 r., prowadzonym przez Janusza Palarza zostały zaproponowane terminy i trasy dwóch wycieczek krajoznawczych: 11 sierpnia 2016 r. do Zalipia i 15 września 2016 r. do Ciężkowic. Prowadzący zaprezentował fotografie proponowanych do zwiedzenia obiektów. Przedstawił materiały, którymi można posługiwać się przy opracowywaniu pomocy do omawiania walorów krajoznawczych na trasie wycieczki. Ochotnicy podjęli się opracowania poszczególnych tematów.

Ogłoszono „Polowanie na smoki” – członkowie Sekcji będą robić zdjęcia krakowskich obiektów o „smoczej formie”. Ze zdjęć tych zostanie opracowana prezentacja, która będzie przedstawiona 19 października 2016 r. na Konferencji poświęconej edukacji osób starszych.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.