Siatki maskujące dla Ukrainy | 4-2022

Siatki maskujące dla Ukrainy robione przez wolontariuszy w WBP w Krakowie | 4-2022

Siatki maskujące dla Ukrainy robione przez wolontariuszy w WBP w Krakowie | 4-2022

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie wolontariusze z Polski i Ukrainy robią siatki maskujące, które trafiają na front i do ochrony ludności cywilnej.

Przyda się każda para rąk.

Potrzebni są chętni do cięcia pasków z tkanin, segregowania czy do przymocowywania ich na siatkach. Warto przyjść ze swoimi nożyczkami, wziąć ze sobą coś do picia i jedzenia, pozostałe materiały do tworzenia siatek są dostępne w bibliotece.

Akcja wyplatania siatek rozpoczęła się w bibliotece wkrótce po agresji rosyjskiej na Ukrainę i trwa od tej pory nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu. Jedna siatka ma powierzchnię ok. 18 metrów kwadratowych. Siatki posłużą do maskowania potencjalnych celów, zarówno cywilnych, jak i militarnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do grupy wolontariuszy.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, pok.315 (III piętro, lewe skrzydło, wejście tylko klatką schodową nr 2 lub windą nr 2)

Terminy (codziennie):
poniedziałek-sobota w godz. 8.00-19.00
niedziela w godz. 8.00-14.00

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Kontakt:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 239 lub 243
tel.: 12 37-52-238 lub 12 37-52-285


Camouflage nets for Ukraine | 2022

In the Regional Public Library in Krakow (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie), volunteers from Poland and Ukraine make camouflage nets that go to the front and to protect civilians.

Any pair of hands will be useful.

There are people willing to cut fabric strips, sort them or attach them to nets. It’s worth bringing your scissors, other materials are available in the library.

The net-weaving campaign began in the library shortly after the Russian aggression against Ukraine and has continued uninterruptedly since then, 7 days a week. One mesh/nets is approximately 18 square meters. The nets will be used to mask potential targets, both civil and military.

We invite everyone willing to join the group of volunteers.

Place:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1,  room 315 (3rd floor, left wing, entrance only via staircase No 2 or lift No 2)

Dates (daily):
Monday-Saturday from 8.00-19.00
Sunday from 8.00-14.00

If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.

Contact:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Krakow, ul. Rajska 1, room. 239 or 243
phone: 12 37-52-238 or 12 37-52-285
seniorzy@rajska.info


Маскувальні сітки для України | 4-2022

У воєводській публічній бібліотеці в Кракові волонтери з Польщі та України виготовляють маскувальні сітки, які йдуть на фронт і для захисту мирного населення.

Будь-яка пара рук стане у нагоді.

Потребуємо бажаючих людей для нарізання смужок тканин, сортування їх або прикріплення до сіток. Варто взяти з собою ножиці, інші матеріали є у бібліотеці.

Акція плетіння сіток розпочалася в бібліотеці невдовзі після російської агресії проти України і відтоді триває безперервно, 7 днів на тиждень. Одна сітка становить приблизно 18 квадратних метрів. Мережі будуть використовуватися для маскування потенційних цілей, як цивільних, так і військових.

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до групи волонтерів.

Місце:
Воєводська публічна бібліотека в Кракові
вул. Райська 1, кім. 315 (3 поверх, ліве крило, доступ тільки по сходах №2 або ліфту №2)

Графік (щодня):
понеділок-субота з 8.00-19.00
неділя з 8.00-14.00

У разі будь-яких питань або сумнівів, ми залишаємось у вашому розпорядженні.

Контакти:
Воєводська публічна бібліотека в Кракові
31-124 Краків, вул. Райська 1, кім. 239 або 243
тел.: 12 37-52-238 або 12 37-52-285
seniorzy@rajska.info


Маскировочные  сетки для Украины | 4-2022

В воеводской публичной библиотеке в Кракове волонтеры из Польши и Украины изготавливают маскировочные сети, которые идут на фронт и защищают мирных жителей.

Любая пара рук будет полезна.

Нам необходимы желающие, которые помогут нарезать полоски ткани, рассортировать их или прикрепить к сеткам. Стоит взять с собой ножницы, другие материалы доступны в библиотеке.

Кампания по плетению сетей началась в библиотеке вскоре после российской агрессии против Украины и с тех пор продолжается непрерывно, 7 дней в неделю. Одна сетка составляет примерно 18 квадратных метров. Сети будут использоваться для маскировки потенциальных целей, как гражданских, так и военных.

Приглашаем всех желающих присоединиться к группе волонтеров.

Место:
Воеводская публичная библиотека в Кракове
ул. Райская 1, комн. 315 (3-й этаж, левое крыло, доступ только по лестнице № 2 или на лифте № 2)

График (ежедневно):
понедельник-суббота с 8.00-19.00
воскресенье с 8.00-14.00

В случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений, мы находимся в вашем распоряжении.

Контакт:
Воеводская публичная библиотека в Кракове
31-124 Краков, ул. Райская 1, комн. 239 или 243
телефон: 12 37-52-238 или 12 37-52-285
seniorzy@rajska.info

Reklama

Jedna uwaga do wpisu “Siatki maskujące dla Ukrainy | 4-2022

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s