Warsztaty: Jak napisać autobiografię? To nie jest trudne | 12-2018

Warsztaty: Jak napisać swoją autobiografię? To nie jest trudne | 12-2018

Warsztaty: Jak napisać autobiografię? To nie jest trudne | 12-2018

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  w ramach programu Szkoła @ktywnego Seniora zaprasza na udziału w bezpłatnych warsztatach kreatywnego pisania ego-dokumentu (autobiografia, wspomnienia, pamiętnik, list, dziennik podróży) pt. Jak napisać autobiografię? To nie jest trudne.

Uczestnicy pod kierunkiem dziennikarza, reportażysty będą samodzielnie przygotowywać fragmenty własnej autobiografii w wybranej i omówionej wcześniej, podczas ćwiczeń, formie literackiej (biografia, wspomnienie, pamiętnik, etc.).

Terminy (czwartki):
6, 13 grudnia 2018
10, 24 stycznia 2019
7 lutego 2019
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 , II piętro, sala 245
Prowadzący: Jacek Waloch
Zgłoszenia: Lista rezerwowa

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Osoby zaproszone na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową wraz z dalszymi informacjami. Pierwszeństwo mają członkowie Sekcji S@S. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Szczegółowy plan warsztatów:

6 grudnia 2018:
•    Wzajemne poznanie się i konsolidacja grupy słuchaczy. Charakterystyka gatunków literackich (autobiografia, biografia, wspomnienia, pamiętniki, kronika rodzinna i in.). Dyskusja o sensie samodzielnego pisania dzieła egodokumentalnego i próba określenia jego przyszłych czytelników.
•    Wskazanie metod zbierania materiałów archiwalnych niezbędnych do podjęcia pisania.
•    Wspólna praca nad tworzeniem własnych, podręcznych „zasobników leksykalnych” do opisywania wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru, wyróżniki indywidualne postaci wprowadzanych do pisanego dzieła.

13 grudnia 2018:
Prezentacja wybranych dzieł sztuki i literatury obrazujących etapy życia, przemijania czasu w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Przeniesienie tych motywów na indywidualne biografie przy pomocy ćwiczenia, którego celem jest wskazanie elementów konstrukcji literackiego utworu biograficznego.

10 stycznia 2019:
Wspólne tworzenie ciągu chronologicznego: dzieciństwo — dojrzewanie — młodość.

24 stycznia 2019:
•    Ciąg dalszy budowania łańcucha chronologicznego: wiek średni — przekwitanie — wiek dojrzały — starość.
•    Omawianie zakresu wykorzystywania w pisanym dziele literackim własnych pasji, hobby, sposobów odpoczywania i spędzania wolnego czasu itp.

Celem tego etapu Warsztatów jest pokazanie metod wypełniania wcześniej zbudowanej konstrukcji dzieła biograficznego treściami wynikającymi z indywidualnych (ale i zbiorowych, np. pokoleniowych) doświadczeń.

7 lutego 2019:
•    Podsumowanie. Prezentacja prac słuchaczy powstałych w toku zajęć. Prezentacja multimedialna zalecanej literatury ułatwiającej samodzielną pracę nad rozpoczętym dziełem.
•    Porady indywidualne.

Podczas każdego spotkania wykorzystane zostaną następujące materiały pomocnicze:
•    Prezentacja multimedialna treści wybranych do omawianego tematu np. dzieł malarstwa, infografiki, tabel, schematów niezbędnych w ćwiczeniach praktycznych.
•    Tekst literacki widoczny na ekranie przydatny do bieżących analiz.
•    Książki związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami i magazyny tematycznie związane z ćwiczeniami do przeglądania przez słuchaczy podczas zajęć.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s